Wie zijn wij

Wie zijn wij

SMWO Schouwen-Duiveland is een brede welzijnsorganisatie, die diensten aanbiedt op het gebied van welzijn, sport, maatschappelijk werk en cliëntondersteuning.

Waar staan wij voor

SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waar iedereen mee kan doen. We gaan uit van de eigen kracht van mensen, we verbinden de kwetsbare en krachtige burgers met elkaar en gaan uit van het probleemoplossend vermogen van de burgers in wijken en dorpen. We zijn faciliterend, ondersteunend, verbindend en prikkelen om talenten aan te boren en sociale netwerken te bouwen. Door de unieke combinatie van welzijn en maatschappelijk werk kan SMWO zowel collectieve ondersteuning als individuele bieden.

 

Bekijk hier onze bedrijfsfilm!

Wat doen wij

SMWO zet zich in voor een leefbaar Schouwen-Duiveland. We zetten ons in voor een samenleving waar iedereen aan mee kan doen.

Hoe doen wij dat

SMWO doet dat op verschillende manieren. We ondersteunen burgers die de leefbaarheid in hun wijk of dorp willen verbeteren. Dat doen we door het organiseren van activiteiten met en voor burgers van jong tot oud. We helpen mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Op deze website kun je onder de verschillende thema’s terugvinden wat wij allemaal doen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht

- als u actief wilt zijn in uw buurt of woonplaats
- als u hulp of advies nodig heeft
- als u iets wilt doen voor een ander
- als u leuke en interessante activiteiten zoekt

SMWO doet dit niet alleen

Op veel gebieden werkt SMWO samen met de inwoners. Daarnaast ook met organisaties op onder andere het gebied van wonen, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, maatschappelijke dienstverlening en sport.