Volwassenfonds Sport & Cultuur

Sport en cultuur is niet alleen leuk en interessant, maar het draagt ook bij aan een gezond en gelukkig leven. Helaas is het niet voor iedereen financieel mogelijk om hier aan deel te nemen, ruim 1 miljoen Nederlanders leeft rond de armoedegrens. Dat is ruim 6%. Het is vaak een grote drempel voor deze mensen om mee te doen. Daarom is de gemeente Schouwen-Duiveland aangehaakt bij het fonds en zetten we ons in om dit voor iedereen toegankelijk te maken!

 

Bent u of kent u iemand die het financieel moeilijk heeft en hierdoor niet de sport- of cultuuractiviteit kan bekostigen? Het volwassenfonds er dan voor u! De intermediairs kunnen voor u een aanvraag indienen. Het is mogelijk om aanvragen in te dienen tot € 250,- voor het gehele seizoen (1 juli t/m 30 juni). Om het gehele seizoen te vergoeden zal de aanvraag tijdig moeten worden ingediend, namelijk voor 31 december. Bij aanvragen die later worden ingediend zal een deel van het bedrag worden vergoed.

 

Wat is het bedrag? 

Het bedrag wordt bepaald op basis van de hoogte van de contributie/activiteit en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald.

 

Wie is er intermediair? 

Aanvragen voor het Volwassenfonds kunnen enkel worden ingediend door intermediairs. SMWO is intermediair voor het Volwassenfonds Sport & Cultuur. U kunt hiervoor terecht bij de maatschappelijk werkers, cliëntondersteuners, sociaal juridisch dienstverleners of de buurtsportcoaches. Mocht u nog geen contact hebben met SMWO maar toch een aanvraag willen indienen, dan kunt u contact opnemen met de buurtsportcoaches via sportbewegensd@smwo.nl

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze intermediairs of kijk op https://www.volwassenenfonds.nl/