Leefbaarheid

Dat het voorzieningenniveau in kleine kernen steeds verder zal verminderen is niet echt iets nieuws. In een aantal van de 17 dorpskernen op Schouwen-Duiveland is al geen winkel of pinautomaat meer te vinden. Of daarmee ook de leefbaarheid in de kernen minder wordt, is echter maar de vraag. Dat hangt ook af van de inzet van dorpsbewoners, als vrijwilliger, of gewoon als fijne dorpsgenoot die graag voor anderen klaar staat, mocht dat nodig zijn. SMWO Schouwen-Duiveland probeert op tal van manieren de leefbaarheid voor inwoners van Schouwen-Duiveland te vergroten. Dit uiteraard altijd in samenwerking met de inwoners, dorpsraden en vrijwilligers.