Ruilwinkel

 

==========================================================================

openingstijden

Van maandag tot en met donderdag van 13.00-17.00 uur.

Spullen inleveren tot 16.30 uur.

 

Elke tweede zaterdag van de maand van 10.00-13.00 uur.

Adres en contact

Kaersemakerstraat 27, 4301 MA Zierikzee, Telefoon 0111 - 728 928
www.ruilwinkelzierikzee.nl

info@ruilwinkelzierikzee.nl

Wat is de Ruilwinkel?

In de Ruilwinkel speelt geld geen rol, we werken er, met uitzondering van de rommelmarkten, alleen met punten. De Ruilwinkel staat voor:

Ruilen

Het hergebruiken van goederen, men ruilt het ene artikel in voor het andere. Ook vinden wij het belangrijk dat mensen die minder te besteden hebben, of in de problemen zijn gekomen, geholpen kunnen worden met artikelen of diensten.

Juist ook voor mensen met een smalle beurs. Ook kunnen er diensten worden aangeboden en geruild: bijvoorbeeld iemand biedt aan om een tuintje om te spitten en krijgt van deze persoon 15 punten. Of men ruilt een dienst tegen een andere dienst (tuin spitten tegen kamer schilderen).

ALLE RUILREGELS:

Duurzaamheid

Er worden minder spullen weggegooid. Wat de ene persoon brengt, kan voor iemand anders erg nuttig zijn. Door hergebruik werken we mee aan duurzaamheid! Ook scheiden we afval en elektrische apparaten. Niet bruikbare kleding krijgt een goede eindbestemming. In de winkel gaan we zuinig om met energie. Daarnaast motiveren wij onze klanten om op de fiets de artikelen aan te leveren en mee te nemen.

Sociale functie: ontmoetingsplek

De Ruilwinkel wil een plek zijn waar iedereen zich welkom voelt. Waar de drempel laag is om een kopje koffie of thee te drinken. Zo kunnen mensen uit hun isolement komen en kan eventuele problematiek gesignaleerd worden. Er kan worden doorverwezen naar bijvoorbeeld gemeente of maatschappelijk werk/cliënt ondersteuning of andere (vrijwillige) organisaties en/of kerkgenootschap.

Werk-leerervaring

Kwetsbare burgers en/of mensen met een beperking kunnen in de Ruilwinkel werkervaring opdoen

voor een eventuele doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.

Hierin werken wij samen met bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk, Gors, Emergis en de Zuidhoek.

De begeleiding van deze medewerkers gebeurd onder verantwoordelijkheid  door Petra, Dicky en Monique.

 

De Ruilwinkel draait met een grote groep medewerkers die dit, met uitzondering van de coördinatoren, vrijwillig doen.

 

Coördinatoren:

Dicky de Kool dkool@gors.nl

Petra Ruitenbeek p.ruitenbeek@smwo.nl    tel. 06- 53 82 55 53

 

Kijk voor actuele info op onze Facebookpagina