Cliëntondersteuning

cliëntondersteuning is een onderdeel van de dienstverlening van SMWO

Heeft u vragen op het gebied van onderwijs, werk, geldzaken, zorg, opvoeding of vrije tijd?

Dan kunt u bij SMWO terecht!

 

Cliëntondersteuners ondersteunen kwetsbare burgers  bij vragen en problemen op alle levensgebieden. Samen brengen wij uw  mogelijkheden en  beperkingen in beeld. Met u onderzoeken we wat nodig is om uw eigen kracht te versterken zodat u zo zelfstandig mogelijk verder kunt. Wij ondersteunen u bij gesprekken tijdens de “keukentafelgesprekken“ met de gemeente, werkgevers, of andere organisaties.

Clientondersteuners hebben specifieke kennis op het gebied van  mensen met:

  • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
  • een verstandelijke beperking en/of meervoudige beperking
  • autisme
  • een psychische beperking
  • een lichamelijke beperking
  • een chronische ziekte

Informatie of aanmelden bij SMWO kan via het telefoonnummer 0113-277111

WLZ cliëntondersteuning

Mensen met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) kunnen een beroep doen op Wlz cliëntondersteuning. Door u te informeren, adviseren en te begeleiden kunt u de keuze maken die goed bij uw situatie past. De Wlz cliëntondersteuners ondersteunen bij het maken van een persoonlijk plan en helpen bij het vinden van een passende zorgaanbieder. Tevens kunnen zij bemiddelen bij klachten, bezwaar en/of beroep.

Voor informatie of aanmelden kunt u bellen naar SMWO Wlz-cliëntondersteuning: 0900-5550777

Ciëntondersteuning is een recht voor iedereen!