Jongeren SD

Jongeren Schouwen-Duiveland

In april 2018 is er gestart met een campagne om de jonge mantelzorgers en hun eventuele behoeften in beeld te brengen. Dit doen we onder andere door middel een poster campagne en door het aanbieden van een digitale enquête.

 

Om zoveel mogelijk jongeren te bereiken zal er ook actief -, met behulp van een mobiele zuil de enquête aan jongeren aangeboden worden. We zetten in bij verschillende jongeren activiteiten als ook op de Pieter Zeeman en het jongerencentrum van 4SD. Bij de inzet van de zuil zal er altijd een jongerenwerker staan voor eventuele verdere informatie.

Onder jonge mantelzorger wordt de groep jongeren tot 23 jaar verstaan. De vraag en behoefte van de groep is moeilijk in beeld te krijgen.

 

Dit beeld is ook herkenbaar bij de jongeren die een broer of zus hebben die een psychische beperking hebben of de kinderen van ouders die in een psychiatrisch hulpverleningscircuit bekend zijn. 

Het doel is behalve het in beeld brengen van de jonge mantelzorger om ook een eventuele behoefte tot uitvoering te gaan brengen.

 

Wij zien het als een continu proces om mee te bewegen in het leven en de behoefte van jongeren. Zeker in hun rol als mantelzorger. 

 

Voor verdere info  http://www.mezzo.nl/jonge_mantelzorgers