Hulpkringen Schouwen-Duiveland

Gelukkig staan op Schouwen-Duiveland veel mensen klaar voor hun mededorpsbewoners. En als je hulp nodig hebt, wordt vaak een oplossing gevonden via buren, familie of anderen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen in het dorp die niet zo’n breed netwerk hebben of die plotseling voor een situatie staan die het nodig maakt om hulp van anderen in te roepen. Voor deze groep mensen is de Hulpkring. In eerste instantie worden daarmee de ouderen bedoeld, maar in feite is het leeftijdsloos. Ook statushouders die in het dorp komen wonen kunnen een doelgroep zijn voor een Hulpkring.

Een Hulpkring is bedoeld voor kortdurende (kleine) klusjes. De hulpkring bestaat uit inwoners van het dorp die zich vrijwillig inzetten voor hun dorpsgenoten. De hulp die gegeven wordt is in principe gratis, of tegen vergoeding van gemaakte kosten als daarvan sprake is.

 

Steeds meer dorpen hebben een hulpkring. In ondertaand overzicht staan de contactgegevens.

Mocht u het wenselijk vinden dat er in uw dorp ook een hulpkring komt, neem dan contact op met de dorpsraad of met Mels Hoogenboom van SMWO: m.hoogenboom@smwo.nl of 06 - 1952 48 67

 

Hulpkring

 

Brouwershaven: telefoon: 06 - 152 12 397

Bruinisse: "Hulpgroep Bruinisse" telefoon: 06 - 286 64 081 of e-mailadres: tohanzen@gmail.com

Dreischor: "Hulpje" telefoon: 06 - 537 80 361

Kerkwerve: telefoon 06 - 203 17 417

Renesse: "Renesse Durft te vragen" via e-mailadres: renessedurfttevragen@gmail.com

Scharendijke: "Helpende Handen" via e-mailadres: janhersbach@zeelandnet.nl

Serooskerke: Hulpkring (in oprichting) telefoon: 06 - 103 078 64

Zonnemaire: "Hulpkring Zonnemaire" telefoon 06 - 308 62 861