Sport & Bewegen

De combinatiefunctionaris sport verzorgt lessen in het bewegingsonderwijs binnen het basisonderwijs, sportaanbod in de buitenschoolse opvang en verschillende sportmogelijkheden op Schouwen-Duiveland.

Door middel van contact met de kinderen, school en ouders stimuleert de combinatiefunctionaris in het ontdekken van eigen talenten binnen de sport. Wij werken daarbij samen met sportverenigingen, zodat kinderen daarmee kunnen kennismaken en zich daarbij aansluiten.


Voorbeelden van andere activiteiten van een combinatiefunctionaris zijn: het bieden van ondersteuning aan docenten in het basisonderwijs die zelf niet zo sportminded of cultuurminded zijn, het adviseren van scholen bij de organisatie van sportevenementen en sportdagen, de coördinatie van naschoolse activiteiten bij sportverenigingen en bij cultuurinstellingen en presentatie van nieuwe sporten.