Samen tegen eenzaamheid

Iedereen kent in meer of mindere mate het gevoel van eenzaamheid. Het is een onderdeel van het mens-zijn. U kunt sociaal contact missen, omdat u iemand heeft verloren, uw gezondheid beperkingen met zich meebrengt of doordat u de taal niet goed spreekt.

 

Ook als u volop in de samenleving staat kunt u eenzaamheid ervaren en het gevoel hebben ‘er niet bij te horen’. Dat heeft te maken met welke verwachtingen u heeft. Vooral nu we afstand moeten houden, weinig mensen kunnen ontmoeten en veel thuis blijven, is de kans op (ernstige) eenzaamheid groter.

 

In Nederland voelt 10% van de volwassenen zich ernstig eenzaam - ongeacht leeftijd, achtergrond, opleiding of financiële situatie. Van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar, voelt 40 tot 70% zich soms eenzaam. Op Schouwen-Duiveland geeft 52% van de 65-plussers aan zich matig tot zeer ernstig eenzaam te voelen. U bent dus zeker niet de enige mocht u zich wel eens eenzaam voelen.

 

Schouwen-Duivelanders helpen elkaar

Ernstige of langdurige eenzaamheid kan een probleem worden voor uw gezondheid. Daarom is het goed de situatie te verbeteren of er op een andere manier mee om te gaan. Ieder mens is anders dus ook “de oplossing” die bijdraagt om het gevoel van eenzaamheid te verminderen is voor iedereen anders. SMWO Schouwen-Duiveland denkt graag met u mee.  

 

Welzijnswerkers van SMWO organiseren onder andere inloopmomenten in de wijk. En bij het Vrijwilligerspunt kunt u terecht als u behoefte heeft aan bezoek van een vrijwilliger of als u zichzelf wil inzetten als vrijwilliger. In veel kernen op Schouwen-Duiveland zijn hulpkringen actief, die u kunnen helpen met kleinere, kortdurende en praktische klussen.

 

Wilt u zelf hulp aanbieden of heeft u hulp nodig? Bent u benieuwd naar de activiteiten die SMWO organiseert? Kijkt u eens op www.smwo.nl of www.vrijwilligerspuntsd.nl. U kunt altijd contact opnemen met SMWO als u een vraag heeft voor ondersteuning of advies. We denken graag met u mee! SMWO staat voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen mee kan doen.

 

Jongerenwerk 4SD
Ook onze jongerenwerkers organiseren leuke activiteiten in de wijk én in Jongerencentrum 4SD. Kijk voor meer informatie op de pagina van het Jongernwerk of volg Jongerenwerk4SD op social media!

 

Uw zorgen en gevoelens delen

Het is goed om eenzaamheid bespreekbaar te maken en veel mensen zullen dit gevoel herkennen!

Naast de mogelijkheden van SMWO, kunt u ook terecht bij verschillende telefoon- en chatlijnen die een luisterend oor bieden. Soms kunt u hier anoniem uw zorgen delen. U vindt meer informatie op onderstaande websites.

 

Voor de jeugd:


Voor volwassenen: