Algemeen

Het geven van zorg aan iemand in uw naaste omgeving wordt vaak als van toegevoegde waarde in het leven gezien.

 

Wordt de zorg echter intensiever dan kan dit als belastend ervaren worden. Er moeten veel zaken geregeld worden, formulieren ingevuld en men wordt steeds meer afhankelijk van diensten en zorg van anderen. Uw leven lijkt bepaald te worden door allerlei zaken die rondom deze zorg geregeld moeten worden en uw eigen behoeftes raken op de achtergrond.

 

Maar ook een mantelzorger heeft tijd en aandacht voor zichzelf nodig om de zorg vol te blijven houden.

Het Steunpunt Mantelzorg biedt ter ondersteuning hierin, mantelzorg ontmoetings middagen en individuele gesprekken aan.