Gezinsmaatjes

Gezinnen lopen geregeld tegen allerlei (praktische) vragen en problemen aan in de opvoeding van de kinderen. De meeste ouders zoeken daarvoor steun in hun eigen omgeving van familie, vrienden en buren. Niet alle gezinnen beschikken over een netwerk dat die steun ook daadwerkelijk kan bieden. Het project gezinsmaatjes gaat die gezinnen laagdrempelige ondersteuning bieden door het inzetten van kwalitatief goed getrainde vrijwilligers, de gezinsmaatjes.

 

Samen met het gezin kijkt het gezinsmaatje naar wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn om het gezin weer op eigen kracht verder te laten gaan. Er wordt aangesloten bij de vragen die in het gezin spelen; het gezin houdt de regie. De meerwaarde die de vrijwilligers bieden is dat zij hun eigen kennis en ervaring meenemen en zij onafhankelijk zijn. Ze behoren niet tot een officiële hulpverleningsinstantie.

 

Wat doen gezinsmaatjes?

Gezinsmaatjes kunnen bijvoorbeeld samen met het gezin de volgende activiteit ondernemen: • leren spelen met de kinderen;
• zoeken naar activiteiten in de buurt;
• activiteiten ondernemen;
• onderzoeken wat de mogelijkheden van het netwerk van het gezin en een eventuele uitbreiding.

 

Meer informatie

SMWO, Chantal Bruijnzeel, 06-532 33 008, c.bruijnzeel@smwo.nl