Welzijn op recept

Het idee

Welzijn op recept  is bestemd voor mensen die met psychosociale klachten bij de huisarts of een andere zorgverlener komen. Voor deze klachten wordt vaak géén baat ervaren bij medische of psychologische behandelingen zoals medicijn gebruik of therapeutische hulp.  

 

Vanuit landelijke ervaring blijkt dat het deelnemen aan welzijnsactiviteiten positief bijdraagt aan het verminderen van deze klachten.   

Het gesprek

Via de huisarts of andere zorgverlener maar ook op verzoek van iemand zelf, wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek door de welzijnsconsulent.

Het gesprek kan zowel bij iemand thuis als bij SMWO als ook bij de praktijk van de zorgverlener worden afgesproken.

Het is een oriënterend gesprek waarin gesproken wordt over wat iemand leuk zou vinden of “waar iemands hart sneller van gaat kloppen”.

Het vervolg

Na dit eerste gesprek wordt er een vervolg afspraak voor een tweede gesprek gemaakt.

 

In die tussentijd wordt er een aanbod “op maat “ gemaakt door de welzijnsconsulent.

 

Dit aanbod wordt in het tweede gesprek besproken waarbij altijd de vrijheid bestaat om er wel of geen gebruik van te maken.

Deelname activiteit

Als er interesse is voor één van de geboden activiteiten (een welzijnsarrangement) dan worden de vervolgstappen met de deelnemer besproken.

Het zou kunnen dat iemand het moeilijk vindt om “alleen” naar een activiteit toe te gaan. Er wordt dan vanuit SMWO gekeken of er de eerste keren een vrijwilliger mee kan gaan.

 

Er wordt wel naar zoveel mogelijk zelfstandigheid toegewerkt al gebeurt dit altijd in overleg.

  

Een welzijnsarrangement kan bestaan uit creatieve activiteiten, samen eten, vrijwilligerswerk, sport en bewegen of een combinatie hiervan.