Ontmoeting & delen na verlies van een dierbare

Rouwgroep 2020

Wij hopen dat wij in het najaar 2020 een groep te kunnen starten. Maar dit zal in eerste instantie afhankelijk zijn van de ontwikkelingen in de coronacrisis en de adviezen vanuit het RIVM of dit ook inderdaad mogelijk is. Verdere actuele informatie kunt u via onderstaand contact adres verkrijgen.

Informatie over de groep

Deze groep komt op de woensdagmiddagen bij elkaar in het Odensehuis in Zierikzee.  U kunt zich nog aanmelden voor deze groep.

Ter overbrugging van deze periode kunt u vrijblijvend deelnemen aan de maandelijkse koffie inloop: zie onder aan deze pagina.

De groep is bedoeld voor mensen die moeite hebben om na een geleden verlies door overlijden van een dierbare, hun leven weer op te pakken. 

Als u het gevoel hebt dat u “vast blijft zitten” in uw verdriet, u moeite hebt om in het ritme van de dag te komen of als u zich eenzaam of onbegrepen voelt en uw omgeving eigenlijk vindt dat u “uw leven nu maar weer eens op moet pakken” dan is de rouwgroep misschien wel wat voor u.

U werkt gedurende 8 weken in de groep met een programma aan uw rouw en verlies. Na deelname aan de groep volgt er bij de laatste bijeenkomst een evaluatie waarin samen met u besproken wordt of u de deelname als voldoende heeft ervaren om weer verder te kunnen.

Hebt u interesse om deel te nemen aan deze groep dan kunt u zich direct aanmelden.

Voorafgaand aan de vorming van een nieuwe groep voeren wij een persoonlijk gesprek om te kijken of de groep aansluit bij uw behoefte. Dit gesprek en uw deelname is altijd vrijblijvend en verplicht u tot niets. Deelname is gratis.

 

U kunt dit doen via m.ketting@smwo.nl

of telefonisch 0111 453 444 of 06 578 122 64

Hebt u eerst nog meer informatie nodig dan kunt u contact opnemen met Marianne Ketting of Tedi Ivancheva.

 

Inloop ochtend 

In coronatijd

Door de coronacrisis is ook de inloopochtend voor rouwbeleving anders van opzet.

 

De inloop is voor iedereen die op zoek is naar een plaats waar het delen van het verdriet over het verlies van een dierbare mag.

Mocht u in deze toch al zo moeilijke tijd behoefte hebben aan een gesprek met ons dan kan dit nog steeds.

 

Als u in deze groep mee wilt doen, die varieert in aantal en samenstelling maar gemiddeld uit ongeveer 4 deelnemers bestaat, meld u dan even aan bij Marianne Ketting. Zij kan aangeven wat de locatie, datum en opzet zal zijn voor dat moment, wederom afhankelijk van de adviezen vanuit het RIVM.

Wilt u liever eerst een individuele ontmoeting dan is er een mogelijkheid voor een gespreks-wandeling waarin wij wandelend in gesprek gaan. Uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en of u in staat bent om een wandeling van een uur vol te houden. Er wordt in een aangepast en rustig tempo gewandeld. Het gaat dus niet om het tempo of afstand maar vooral het buiten in de natuur zijn.

 

Maar uiteraard is er ook de mogelijkheid voor een telefonisch gesprek óf een gesprek via beeldbellen. 

 

Normaal gesproken is er iedere 2e woensdagochtend van de maand een inloopochtend waar iedere inwoner van Schouwen-Duiveland met een verlieservaring van dierbare terecht kan. Niets moet maar de koffie en thee staat klaar 

De inloop, één keer per maand op de woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur worden gepland in de ruimte van het Odensehuis aan de Grevelingenstraat 2 in Zierikzee. Zie de agenda voor de andere data.

Aanmelden is niet nodig en de deelname is gratis. Voor meer informatie m.ketting@smwo.nl of 0111-453 444