Vitaal Schouwen-Duiveland van start

Op vrijdag 7 februari 2020 werd tijdens de sportverkiezing Schouwen-Duiveland 2019 sportgezondheidsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland gepresenteerd. De komende jaren gaat de gemeente zich actief inzetten voor een gezond en sportief Schouwen-Duiveland, samen met lokale partners. Fysant, GV Deltasport, Radar, SMWO en SV Duiveland zijn de eersten die Vitaal Schouwen-Duiveland omarmen en bekrachtigen dit deze avond met het tekenen van een intentieverklaring.

 

Breed sportgezondheidsprogramma

Het sportgezondheidsprogramma Vitaal Schouwen-Duiveland 2020-2023 is voor iedereen van 0 tot 100+. Het is niet alleen gericht op sportieve en gezonde activiteiten, maar ook op welzijn, meedoen in de samenleving, leefbaarheid, plezier en educatie (o.a. op het gebied van roken, alcohol, gezonde voeding en sociale veiligheid). Bestaande sport- en gezondheidsinitiatieven op Schouwen-Duiveland vormen de basis voor Vitaal Schouwen-Duiveland, zoals Meer bewegen voor ouderen, Diabetes Challenge en activiteiten van Natuur- en Milieueducatie.

 

Inzet buurtsportcoaches

Vitaal Schouwen-Duiveland wordt gecoördineerd door zogenaamde buurtsportcoaches. Zij zorgen voor de verbinding tussen activiteiten en partijen en verbetering van de kwaliteit. De komende periode wordt de prioriteit gegeven aan het verbeteren van het bewegingsonderwijs onder schooltijd door het inzetten van extra buurtsportcoaches op basisscholen. Zij richten zich op bewegingsvaardigheden (bewegingsonderwijs, pauzesport), coördinatie/organisatie van gezonde leefstijlactiviteiten (voedingslessen, schoolfruit, natuurcoach) en coördinatie/organisatie van sportieve activiteiten (koningsspelen, schoolsporttoernooien, sportdagen).

 

JOGG-gemeente

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) is een landelijke beweging waarbij nu al 143 gemeenten zijn aangesloten. JOGG - met de slogan ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’ - gelooft in de kracht van een omgeving waarin kinderen en jongeren gezond kunnen opgroeien.

Met aansprekende campagnes als ‘Groente… zet je tanden erin!’, ‘Gratis Bewegen, gewoon doen!’ en ‘DrinkWater!’ wordt gezond aantrekkelijk gemaakt voor kinderen. De uitgangspunten van JOGG sluiten een op een aan bij de doelstellingen van Vitaal Schouwen-Duiveland. Aansluiten bij deze landelijke beweging ligt daarom voor de gemeente Schouwen-Duiveland voor de hand.

 

Terug naar overzicht