‘Jouw zorg, mij’n zorg’ -thema Dag van de Dialoog

‘Jouw zorg, mij’n zorg’ is het thema van de Schouwen-Duivelandse ‘Dag van de Dialoog’, die dit jaar wordt gehouden in de week van 10-17 november.

 

Tijdens deze dagen worden mensen aan dialoogtafels, verspreid over Schouwen-Duiveland, gestimuleerd om hun ervaringen, wensen en dromen te delen en een concrete stap te zetten om deze dromen dichterbij te brengen.

 

Dit jaar is het de vierde keer dat op ons eiland de Dag van de Dialoog wordt georganiseerd. Elk jaar leiden de dialooggesprekken tot verrassende  nieuwe ontmoetingen tussen burgers en/of organisaties en worden er zaadjes gelegd voor nieuwe initiatieven.

 

Met het thema ‘Jouw zorg, mij’n zorg’ wil het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland een constructieve en ondersteunende bijdrage leveren aan de actuele ontwikkelingen omtrent de zorg. Nu de verantwoordelijkheid voor de zorg meer bij de gemeente wordt gelegd is het de vraag welke wensen wij als burgers en organisaties hebben en hoe we met elkaar onze mogelijkheden kunnen benutten om de zorg op ons eiland te verbeteren.

 

Het Dialoognetwerk Schouwen-Duiveland doet daarom een oproep aan iedere burger, professional en/of organisatie die zich betrokken voelt bij ‘zorg’ om in de Week van de Dialoog mee te doen als deelnemer, gespreksleider of tafelorganisator.

Als deelnemer wordt u gevraagd om op het daartoe afgesproken tijdstip mee te doen in het gesprek. Als tafelorganisator kunt u zelf de plaats en het tijdstip van het dialooggesprek bepalen en mensen uitnodigen die u graag aan tafel wilt hebben(6-8personen). Indien gewenst zorgt het Dialoognetwerk voor een gespreksbegeleider.

Nieuwe gespreksbegeleiders krijgen in oktober  een basistraining van 1 dagdeel.

Zie voorts de website www.dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl voor meer informatie.

Aanmeldingen kunt u sturen naar info@dialoognetwerkschouwen-duiveland.nl.

Ook kunt u via deze website uw interesse voor de Nieuwsbrief kenbaar maken.

 

 

Terug naar overzicht