Workshops

In november 2018 is er een bijeenkomst geweest met vrijwilligersorganisaties die input hebben gegeven voor het Uitvoeringsprogramma Vrijwilligersbeleid van de Gemeente.

Tijdens deze avond kwam naar voren dat er behoefte is aan deskundigheidsbevordering.

Ook kwam naar voren dat organisaties elkaar onderling zouden kunnen versterken door het uitwisselen van kennis en ervaringen. SMWO kan hierin een verbindende rol hebben, dus laat het ons weten als u bepaalde kennis “in huis” hebt die uw wilt delen met uw collega- vrijwilligersorganisatie of vereniging.

 

We willen twee workshops in juni en twee in september aanbieden op basis van signalen die bij ons bekend zijn op het gebied van deskundigheidsbevordering. Daarnaast hebben organisaties de mogelijkheid om aan te geven waar, buiten deze onderwerpen, nog behoefte aan is. Dan kunnen we aan de hand van die opgave in het najaar nog een tweetal workshops aanbieden.

 

Wij willen u de volgende workshops aanbieden:

Op donderdagavond  26 september:

  • Vinden en binden van vrijwilligers.

In uw vrijwilligersbeleid kunt u onderdelen opnemen die het aantrekkelijk maken om vrijwilliger bij uw organisatie te worden en vervolgens om vrijwilligers te behouden. Deze workshop wordt georganiseerd door de SESAM academie. Dit is  een maatschappelijk adviesbureau voor vrijwilligersorganisaties en bewoners- en burgerinitiatieven.

  • Workshop Social Media voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Rachelle Verhage is Social Media coach en legt uit welk medium je kunt inzetten en hoe je hier optimaal gebruik van kunt maken.

 

Voor iedere workshop zijn minimaal 10 deelnemers nodig. De workshops starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur.

Locatie: gemeentehuis, Laan van St.Hilaire 2 in Zierikzee.

 

Wij geven u graag de gelegenheid om zelf met een suggestie te komen voor deskundigheidsbevordering. Laat het ons weten waar u als organisatie/vereniging/vrijwilliger behoefte aan heeft.

 

Aanmelden voor de workshops kan tot 22 september, onderaan deze pagina.

Ook suggesties voor een workshop kunt u hieronder aangeven.

  

Aanmelden workshops

Ik geef me op voor de volgende workshop: