Sportief Schooljaar

SMWO Schouwen-Duiveland organiseert het sportief schooljaar in samenwerking met vele basisscholen en verschillende verenigingen.

Het sportieve schooljaar is een programma wat ondersteuning biedt binnen het alle takken van sport en bewegen.
Zo kan de school kiezen voor kwaliteitsverbetering binnen het bewegingsonderwijs, verenigingsparticipatie verhogen of motorische verbetering. Ook kunnen de scholen zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. 

 

Kwaliteitsverbetering binnen het bewegingsonderwijs:

Het doel van bewegingsonderwijs is om alle leerlingen in het basisonderwijs breed te introduceren in de bewegingscultuur: kinderen leren om zelfstandig en gezamenlijk een bewegingsactiviteit op gang te brengen en houden.
Het onderwijs heeft als doel het aanleren van een verantwoorde deelname aan de bewegingscultuur. Die 'cultuur' omvat allerlei sportieve activiteiten en soorten bewegingsrecreatie, maar ook de actuele bewegingswereld van kinderen waarin zij spelen op het schoolplein en in de woonomgeving.

Wij ondersteunen middels kennis overdracht van diverse methoden, opbouw van bewegingen, diversiteit binnen de gymlessen, trendsporten maar ook het leerproces van het kind te volgen en zo tot een gestructureerde en leeftijdsgebonden opbouw van bewegingsthema's te komen.
Vanuit het veilige en vertrouwde pedagogische klimaat worden bovendien alle kinderen bereikt, ook de motorisch zwakkeren.

Daarnaast is het van essentieel belang dat kinderen plezier hebben in de lessen bewegingsonderwijs, omdat plezier in hoge mate bepalend is voor hun buitenschoolse en latere deelname aan sportactiviteiten.

 

Genoeg redenen voor bewegingsonderwijs op maat met uitdagende activiteiten die goed passen in de belevingswereld van kinderen en waar zij ook buitenschools mee verder kunnen.

 

 

verenigingsparticipatie verhogen:

Verenigingsparticipatie verhogen wordt in de vorm van sport clinics gedaan. De clinics worden door vrijwilligers van de diverse sportverenigingen uit Schouwen- Duiveland, onder schooltijd, uitgevoerd.

 

Als eerste zijn de sport clinics bedoeld  om de leerlingen kennis te laten maken met de betreffende sport(en)  en de sport vereniging(en).

Ten tweede hebben deze clinics als doel het enthousiast maken van de kinderen voor de betreffende sport en zo participatie bij de betreffende vereniging te verhogen.
Ten slotte kan de aanwezige leerkracht de les implementeren binnen zijn of haar eigen gymlessen.

 

SMWO heeft een coördinerende rol bij verenigingsparticipatie verhogen en is het aanspreek punt voor de bassischolen en de sportverenigingen. Legt verbindingen en speelt in op de maatschappij.

 

 

motorische verbetering:

De motorische ontwikkeling wordt naast de genetische aanleg ook bepaald door de mate waarin het kind door de omgeving gestimuleerd wordt. De invloed van ouders, broertjes en zusjes, de school en de mate waarin het kind buitenspeelmogelijkheden heeft, zijn dan ook allemaal van belang.

Door middel van de diverse motorische beweeg testen, wordt bekeken hoe de vaardigheid van ieder kind is op motorische vlakken zoals: kracht, snelheid, coördinatie en oog hand coördinatie.

Het is de wens van het SMWO dat ieder kind zich veilig voelt tijdens de testen. Daarom worden de kinderen  door professionele en pedagogische onderlegde sport & beweging medewerkers begeleidt en wordt er een luchtige sfeer tijdens de testen gecreëerd.

Na afname van de testen worden deze door het SMWO geanalyseerd. Vervolgens worden de uitslagen samen met de betreffende school besproken. Hierna wordt er in samenspraak met de school gekeken hoe een vaardigheid van een kind verbeterd kan worden.