Koningsspelen

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terug kerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. In 2017 is dit op 21 april en in 2018 op 20 april. In 2019 wordt hier in verband met Goede Vrijdag vanaf geweken; de Koningsspelen vinden dan plaats op vrijdag 19 april. 

De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Zo wordt er gezamenlijk ontbeten en vindt er aansluitend een sportdag plaats, met de boodschap dat samen goed ontbijten en actief bewegen heel belangrijk zijn voor de gezondheid.

 

In Zierikzee worden de Koningsspelen centraal georganiseerd in en om het Laco Sportcentrum in Zierikzee.

Sportverenigingen zetten samen de schouders onder een sportdag met ondersteuning van SMWO Schouwen-Duiveland. Het aanbod is gevarieerd: van karate, zwemmen en tennis tot dans, rugby en korfbal. Zo'n 500 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 doen aan dit evenement mee.

De Koningssportdag wil duidelijk maken dat elk kind elke dag minimaal één uur actief moet bewegen om gezond te blijven.