Koningsspelen 2021

Binnenkort zal er meer bekend gemaakt worden over de Koningsspelen van 2021, dit in verband met de maatregelen rondom Covid-19.

 

Ook in 2021 gaan de Koningsspelen door, echter in aangepaste vorm.

Scholen geven zelf invulling aan de Koningsspelen maar kunnen hier natuurlijk wel rekenen op ondersteuning van SMWO. 

Er wordt goed gekeken naar de Koningsmatch, dit houdt in dat er verenigin(en) gekoppeld worden aan de school. 

Zo kunnen de leerlingen toch kennis maken met de verschillende sporten die er zijn op Schouwen-Duiveland.

 

 

De Koningsspelen zijn een idee en initiatief van Richard Krajicek als lid van het toenmalige Nationaal Comité Inhuldiging ten behoeve van de feestelijkheden omtrent de inhuldiging van Koning Willem Alexander op 30 april 2013. Sindsdien zijn de Koningsspelen een jaarlijks terugkerend evenement, altijd op de laatste vrijdag voorafgaand aan Koningsdag. In 2021 zal dit zijn op vrijdag 23 april.

 

De Koningsspelen zijn een gezamenlijk, actief en sportief Oranjefeest voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Zo wordt er gezamenlijk ontbeten en vindt er aansluitend een sportdag plaats, met de boodschap dat samen goed ontbijten en actief bewegen heel belangrijk zijn voor de gezondheid.

 

In Zierikzee worden de Koningsspelen centraal georganiseerd in en om het Laco Sportcentrum in Zierikzee.

Sportverenigingen zetten samen de schouders onder een sportdag met ondersteuning van SMWO Schouwen-Duiveland. Het aanbod is gevarieerd: van karate, zwemmen en tennis tot dans, rugby en korfbal. Voorgaande jaren deden er zo'n 500 leerlingen van de groepen 5 t/m 8 mee aan dit evenement.

De Koningssportdag wil duidelijk maken dat elk kind elke dag minimaal één uur actief moet bewegen om gezond te blijven.