Jongeren SD

Er zijn geen programma's voor de jonge mantelzorger. 

 

Onder jonge mantelzorger wordt de groep jongeren tot 23 jaar verstaan. De vraag en behoefte van de groep is moeilijk in beeld te krijgen. Er is door het Steunpunt via het digitale verkeer geprobeerd in contact te komen met de jongeren. Helaas levert dit tot heden toe niet het gewenste resultaat op.

Dit beeld is herkenbaar bij de groepen die beter in beeld zijn zoals de jongeren die een broer of zus hebben die een psychische beperking hebben of de kinderen van ouders die in een psychiatrisch hulpverleningscircuit bekend zijn. 

Het blijft een continue proces om mee te bewegen in het leven en de behoefte van jongeren. Zeker in hun rol als mantelzorger. 

 

 Voor verdere info  http://www.mezzo.nl/jonge_mantelzorgers