Dag van de Mantelzorg

Jaarlijks wordt op 10 november in heel Nederland de Dag van de Mantelzorg onder de aandacht gebracht. De dag is bedoeld om erkenning en waardering te vragen voor het werk van mantelzorgers.

Van 1 september tot 31 oktober kunt u mantelzorgers aanmelden voor een bloemetje wat vervolgens op 10 november met de inzet van vele vrijwilligers wordt rondgebracht. Aanmelden van een mantelzorger kan hier.

Om wie gaat het? 

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis.

Mantelzorgers zijn géén beroepsmatige zorgverleners of vrijwilligers maar geven zorg omdat zij een persoonlijke band hebben met degene voor wie zij zorgen.

Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor bijvoorbeeld een gezond kind.

Voor het bloemetje moet de mantelzorger woonachtig zijn op Schouwen-Duiveland.

Wist u dat

  • In Nederland 3,5 miljoen mensen van 18 jaar en ouder mantelzorg verlenen.
  • 450.000 mantelzorgers zich zwaar belast of zelfs overbelast voelen. Dit zijn de mantelzorgers die 24 uur per dag zorg geven.

Mantelzorg compliment 

Op Schouwen-Duiveland wordt het bloemetje gecombineerd met een aanvraagkaart voor het mantelzorgcompliment.

Op één zorgvrager kunnen maximaal 2 mantelzorgers aanvragen worden gehonoreerd.

Ook mantelzorgers die géén bloemetje hebben ontvangen kunnen vanaf 10 november een aanvraag indienen voor het mantelzorgcompliment bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

Helpt u mee?

We kunnen altijd vrijwilligers gebruiken die de bloemen rond willen brengen bij de mantelzorgers op 10 november op Schouwen-Duiveland. De inzet vraagt, een fiets of auto en een paar uurtjes vrije tijd. Uiteraard ontvangt u een vergoeding voor de gereden kilometers.