Aanmelden mantelzorger

Helaas

Aanmelden voor de attentie voor 2023 is niet meer mogellijk.

Mantelzorg compliment 

Ook mantelzorgers die géén attentie hebben ontvangen kunnen vanaf vrijdag 10 november een aanvraag indienen voor het mantelzorgcompliment bij de gemeente Schouwen-Duiveland.

Het mantelzorgcompliment  kan via de website van de gemeente kan worden aangevraagd. Ook dit jaar zijn dit bonnen ter waarde van € 75