Aanmelden mantelzorger

Helaas

De aanleveringstermijn is verstreken, u kunt geen mantelzorgers meer aanmelden.

 

Mantelzorg compliment 

Bij de attentie ontvangt de mantelzorger een kaart van de gemeente Schouwen-Duiveland waarmee het mantelzorgcompliment van € 75,- via de website van de gemeente kan worden aangevraagd.

Ook mantelzorgers die géén attentie hebben ontvangen kunnen vanaf woensdag 10 november tot en met 10 december 2020 een aanvraag indienen voor het mantelzorgcompliment bij de gemeente Schouwen-Duiveland.