Thuis in de Kern

Het project ‘Thuis in de Kern’ wil er aan bijdragen, dat elke inwoner zich “thuis” kan (blijven) voelen in zijn eigen dorp. Door de toename van de vergrijzing en het verminderen van de voorzieningen in de dorpen komt het steeds meer op onszelf aan. ‘Thuis in de Kern’ gaat uit van burgerkracht: vitale en betrokken mensen die zich inzetten voor mensen die soms een steuntje in de rug kunnen gebruiken. ‘Thuis in de Kern’ gaat niet per se om iets nieuws, maar om er achter te komen wat er allemaal is in het dorp, wat kan beter? Kennen we elkaar? Kunnen we, waar mogelijk meer afstemmen en samenwerken?

18 dorpen op Schouwen-Duiveland hebben het convenant ‘Thuis in de Kern’ ondertekend en zullen komende twee jaar met het project aan de slag gaan.