Veilige Start

Elk kind verdient een Veilige Start

Veilige Start is bedoeld om ‘kwetsbare aanstaande moeders’ te begeleiden zodat zij en hun kind een Veilige Start kunnen maken. Dat kan een tienermoeder of een aanstaande moeder met een licht verstandelijke beperking zijn. Maar ook een aanstaande moeder met verslavingsproblemen of een psychiatrische aandoening. Kortom geen ideale situatie voor een kind. Als de verloskundige zo’n situatie vermoedt kan ze de aanstaande moeder aanmelden bij het project Veilige Start. Via dit project helpen de gespecialiseerde maatschappelijk werkers van SMWO, Famke Kramer en Merel de Graaf, haar verder op weg.

 

Na een aanmelding gaan Merel en Famke altijd eerst op huisbezoek om een beeld van de situatie te krijgen en om te bepalen wat er nodig is om een Veilige Start mogelijk te maken. Daarvoor stellen ze samen met de aanstaande moeder een veiligheidsplan op. Soms bestaat die ondersteuning uit het regelen van  hulp bij de verzorging van het kindje of hulp voor de moeder zelf. Soms zijn er al verschillende hulpverleners betrokken bij de aanstaande moeder. In dat geval vervullen Merel en Famke de rol van casemanager  bij het op elkaar afstemmen van de hulp die al aanwezig  is en op eventuele nieuwe hulp die nodig is.

 

Ondersteuning vanuit het project Veilige Start is in ieder geval tijdelijk. ‘We kijken tot de kraamtijd mee’. Wel is er altijd een overdracht naar de GGD, zodat de moeder en kind niet uit beeld verdwijnen. Meer informatie over de mogelijkheden van het project Veilige Start, bel naar SMWO, tel 0113 277111.