Meerjarenbeleidsplan SMWO 2020 - 2025

Het Meerjarenbeleidsplan is een plan waarin onze ambitie voor de komende jaren staat. Waar staan we voor? Waar gaan we op inzetten in de periode 2020 – 2025 als organisatie?

U leest in het Meerjarenbeleidsplan de ambities van SMWO, gericht op het realiseren van de visie. Deze is vormgegeven langs drie sporen:

  • Werken in de wijk; we zijn daar waar het gebeurt, dichtbij onze klanten: de inwoners. We zijn de ogen en oren van de gemeenten in wijken en dorpen.
  • Werken aan positieve gezondheid; het bijdragen aan het vermogen van mensen om – vanuit het principe van regie - met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Kwetsbare mensen hebben hierbij specifiek onze aandacht.
  • Werk aan de winkel; SMWO is een flexibele en wendbare organisatie in de regio waar niemand omheen kan. We bieden maatwerk aan klanten en opdrachtgevers waarbij vakmanschap en expertise van medewerkers cruciaal zijn, evenals kwalitatief goede zorg.

Het Meerjarenbeleidsplan is samengevat in een kleurrijke praatplaat welke aan het einde van het plan te vinden is. De digitale versie van het plan kunt u hier lezen.

Ik wens u veel leesplezier,

Marja Noordhoek
Directeur SMWO

Terug naar overzicht