Sabewa Actieweek

Ontwikkelingen Sabewa Actieweek i.v.m. coronavirus

Deze week zou oorspronkelijk in het teken staan van de Sabewa Actieweek. Bij onze sociaal juridisch dienstverleners waren meer dan 60 afspraken ingepland voor hulp bij het indienen van het digitale verzoek om kwijtschelding bij Sabewa. Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus heeft SMWO helaas moeten besluiten om deze afspraken te annuleren. Uiteraard zullen wij een nieuwe actieweek inplannen om deze mensen alsnog van dienst te zijn. Afhankelijk van het verloop en de hieraan gekoppelde maatregelen van de overheid, zal een nieuwe week worden uitgekozen.

 

Indien u een afspraak had in de actieweek is het volgende van belang:

-       Er wordt contact met u opgenomen zodra we u een nieuwe afspraak kunnen bieden.

-       Er wordt uitstel voor u gevraagd bij Sabewa tot en met de nieuw te plannen afspraak.

Ter kennisname delen we hieronder een gedeelte van de e-mail van Sabewa met informatie die voor u van belang kan zijn:

 

Kwijtschelding

Kwijtschelding kan worden aangevraagd tot 3 jaar na de datum op het aanslagbiljet.

Het is dus niet zo dat er later geen kwijtschelding meer kan worden aangevraagd!

 

Betalingen

Wanneer burgers automatische incasso hebben aanstaan, hebben zij 2 keuzes:

 

1. Ze storneren het bedrag op moment dat de automatische incasso wordt gedaan.

 

2. Ze beginnen met de automatische incasso. Wanneer zij dan later dit jaar kwijtschelding aanvragen en dit ook (gedeeltelijk) ontvangen, dan krijgen zij het geld terug. Als zij geen kwijtschelding ontvangen, hebben zij alvast betaald en hoeven zij niet in korte tijd alsnog het hele bedrag te betalen.

 

Wij raden aan om, indien mogelijk, zoveel mogelijk te kiezen voor optie 2. De betalingen zijn dan verspreid waardoor de burger niet in een paar maanden een groot bedrag hoeft te betalen. Wanneer zij wel kwijtschelding krijgen, ontvangen zij het betaalde gewoon terug!

 

Degene die geen automatische incasso hebben aanstaan maar gewoon in 2 termijnen betalen, hebben de volgende opties:

 

1. Ze kunnen een betalingsregeling aanvragen en alvast gaan betalen (zie voordelen hiervan onder 2 bij automatische incasso). Een betalingsregeling kan aangevraagd worden via de mail: innen@sabewazeeland.nl.

 

2. Ze mogen ook wachten met betalen. We begrijpen als dit voor hen niet mogelijk is op dit moment. We zullen rekening houden met de vertraging en gaan dit meenemen in het invorderingsproces!