Kerstbingo

kerstbingo 5 rondes voor € 7,50. Verkoop lootjes: € 1,00 per stuk.
Aanmelden verplicht bij Astrid en Leen Verloo via
06-46350676 of leenverloo@outlook.com.

Locatie: Gebouw 4SD, naast de Ruilwinkel
Kaersemakerstraat 27, Zierikzee
Datum: 10 december van 19.00 – 21.00 uur  
Inloop: vanaf 18.30 uur

Terug naar overzicht